Aarhus University Seal

Interdisciplinary seminar on sex education

How is sex education conducted in Denmark today? How has it developed over time? What are the main problems and focal points? How do we conduct a norm critical sex education? How do we address different age and target groups? How should social workers address the sexuality of disabled people living in institutions? These are just some of the questions that was asked at the interdisciplinary seminar on sex education at Sandbjerg Gods, august 6-8. Thanks to everybody for two intense days of productive discussions! See program below (in Danish)

Seksualundervisning – workshop/seminar i forskningsgruppen Seksualitetsstudier

 

Sandbjerg Gods, 6.-8. august

 

Mandag d. 6. august

11.45                Ankomst

12.00-13.00     Frokost

13.00-15.00     Morten Emmerik, ”Den farlige og problematiske sex. Normkritisk og positiv seksualundervisning til unge.”

15.00-16.00     Kaffepause

16.00-17.00     Camilla Paldam: ”Seksualundervisning med fokus på nydelse – Wilhelm Reichs progressive lærebog Der Sexuelle Kampf der Jugend fra 1932”

17.00-18.00     Gåtur/afslapning

18.00-19.00     Middag

20.00-               Seksualoplysningsfilmkavalkade - så længe vi orker: Morten medbringer en række af Sex og Samfunds seksualoplysningsfilm 2010-18, som vi kan se sammen og diskutere, og jeg prøver – hidtil med mindre held – at få fingre i andre, tilsvarende film.

 

 

Tirsdag d. 7. august

8.00-9.00         Morgenmad

9.00-12.00       Signe Uldbjerg og Anna Svenning: workshop i seksualundervisning med udgangspunkt i Kvindemuseets undervisningsforløb.

12.00-13.00     Frokost

13.00-15.00     Marianne Secher: Undervisning i seksualitet på BA niveau på professionsniveau på VIA UC, herunder den sociale diplomuddannelse (3 moduler til kvalificering som (handicap) seksualvejleder samt et modul om seksuelle overgreb) og pædagoguddannelsens modul 2+8 (specialisering ift udsatteområdet). Mariannes indlæg vil indeholde overvejelser over valg af indhold, didaktisk form, målgrupper samt anvendelighed i praksis. Herunder vil der evt. blive vist film/filmklip som anvendes i undervisningen, ligesom der vil blive vist andre elementer af undervisningsmaterialet. Der vil være rig lejlighed til diskussion, sparring, idéudveksling og kritiske indspark.

15.00-16.00     Kaffepause

16.00-17.30     Marianne Secher (fortsat)

17.30-18.30     Gåtur/afslapning

18.30                Festmiddag

 

Onsdag d. 8. august

8.00-9.00         Morgenmad

9.00                  Afrejse